Thăm dò
Bạn biết đến website Halongwonder qua kênh nào
Bạn bè
Bao chí
Internet
Du lịch
Tham quan
 
Lịch sử phát triễn

LỊCH SỬ CÔNG TY  

Công ty CPVT khách thuỷ QN tiền thân là Công ty vận tải đường thuỷ QN. Được thành lập từ 1964 với 02 nhiệm vụ chính là:

- Vận tải hàng hoá bằng tàu thuỷ.

- Vận chuyển, phục vụ hành khách bằng tàu thuỷ.

Một số tàu vận chuyển khách do Công ty hợp doanh Hải Phòng chuyển giao, lúc đầu chỉ có 05 tàu, sau đó phát triển thành 15 tàu chạy trên 09 tuyến luồng trong và ngoài tỉnh.

Đến 1972, chiến tranh giặc Mỹ bắn phá miền Bắc và phong toả giao thông. Để phục nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Công ty vận tải đường thuỷ QN được sáp nhập với Công ty vận tải đường bộ QN thành Công ty vận tải thuỷ bộ QN.

Đến 1974, Công ty vận tải thuỷ bộ QN lại được tách ra là 02 Công ty: Công ty vận tải đường bộ QN và Công ty vận tải đường thuỷ QN.

Tháng 01/1982, Công ty vận tải đường thuỷ lại tách toàn bộ tàu vận tải hàng hoá đi biển sang Công ty vận tải biển QN.

Tháng 9/1982, Công ty vận tải đường thuỷ lại tách toàn bộ tàu vận tải hàng hoá đường sông sang Công ty vận tải và xếp dỡ QN. Công ty vận tải đường thuỷ QN chỉ còn lại 01 nhiệm vụ chính là vận chuyển, phục vụ hành khách và lấy tên là Xí nghiệp vận tải hành khách thuỷ QN.

Tháng 6/2001, Xí nghiệp vận tải hành khách thuỷ QN được chuyển đổi thành Công ty CPVT khách thuỷ QN.

Tháng 7/2007, nhà ga của Công ty được hoán cải thành nhà hàng Hạ Long Wonder. Cho đến nay, Công ty CPVT khách thuỷ QN gồm có: Bến tàu Hòn Gai và nhà hàng Hạ Long Wonder.

 

 
Sơ đồ chỉ đường
 
Thư viện ảnh
Công Ty Cổ Phần Vận Tải Thuỷ Quảng Ninh
Số 98 Bến tàu Hòn Gai – TP Hạ Long – Quảng Ninh | Tel: (033) 811 279 Fax: (033) 624 404
Website được thiết kế bởi: Công Ty TNHH Phần Mềm Và Giải Pháp Mạng HANET